گروه دینی و عربی

معجزات النبی صلی الله علیه و سلم
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
 

بسم الله الرحمن الرحیم

معجزات النبی صلی الله علیه و سلم

پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دارای چهل معجزه خاص بودند که هیچ یک از انبیاء دیگر آن معجزات را نداشتند. بیست مورد از آن معجزات در وجود شریف ایشان و بیست مورد دیگر در غیر نفس مبارکشان میباشند.

(معجزاتی که در نفس مبارک ایشان قرار داشتند)


 
 
سوال قران دوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

1-   کلمات زیر را ترجمه

بَیَّنّا  (                                )       جَحیم (                          )               نَجزی  (                            )             فِتنة (                            )

 

 اِذن (                                         اَحسَنَ(                                


 
 
سوال قرا سوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

1-     از گروه «ب » ترجمه مناسب را برای گروه « الف» وصل کنید .

 

                         الف                                     ب

                         طین                                   گذشت

 

                          لِمَ                                     پیام

          

                         عَفا                                    گل

      

                         بَلاغ                                 چرا


 
 
سوال دینی سوم نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

الف) در جای خالی عبارات زیر کلمه ای مناسب بنویسید.

 

1)اولین چیزی در قیامت مورد محاسبه قرار می گِیرد...........................است.                                                                                                                                         

 

2) ارتباط مخصوصی که میان علت و معلول بر قرار است.....................نام دارد.  

 

                                                                                                                                                                                 3)هر حدیث را باید با توجه به.................................و...............................تفسیر کرد.                                                                                                                                            

 

4)بالاترین هجرتها، هجرت از............................و.............................می باشد


 
 
سوال عربی دوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

) معنی لغات زیر را بنویسید .

                                                                                                                                                                         

   اَلرَّبیع :                   اَلنّارً :                          غَسَلَ :                    شَرَبَت


 
 
نمونه سوال قران اول راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

1)معنای کلمات قرآنی زیر را بنویسید.

 

     مَنام :                          رِزق:                            عِندَ :                             مَوت:

 

   سَبیل :                           اَنفُس:                         رَسول:                                 اِبن :