گروه دینی و عربی

نمونه سوال عربی اول راهنمایی
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
 

١- لغات داده شد ه را ترجمه کنید


 

نام ونام خانوادگی:                             اداره آموزش و پرورش منطقه فامنین                 شماره:

 

نام پدر:                                      مدرسه راهنمایی ابو ریحان –نوبت دوم                   کلاس اول:

                                      سوالات درس عربی اول راهنمائی  -مورخه //87       وقت : یک ساعت

 

1)لغات عربی را به فارسی و لغات فارسی را به عربی ترجمه کنید.

 

فاکِهَة:                                تَساَلُِ:                         الشَمس:                  پشت سر:

 

2)ترجمه جملات زیر را بنویسید.

 

الف-دَخَلَ اَلتَلامیذُ فی اَلصَف.

 

ب – اُنظُر اِلی هاتینِ الشَجَرَتَینِ

 

ج- هذهِ غَزالَةٌ فی الغابَةٌ.

 

د-اِن اللهَ یُحِبُ المُحسِنینَ .

 

 

3) در هر دسته کدام کلمه با دیگر کلمات هماهنگی ندارد .

 

الف- نَعَم:5           هَل: 5            ما:5           مَن:5

 

ب- صابِرُونَ:5     قانِعات::5     عالَمین :5       مُجتَهِدون:َ5

 

4)در جای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید .

 

الف-...........شَجَرة(نزدیک).                  ب- ..............کِتابانِ.

 

ج-............حمامتانِ فی اَلسَماء.                 د-.................مُدَرساتٌ محتَرَماتٌ.

 

5) جاهای خالی را با کلمه ی پرسشی مناسب پر کنید ( من- ما- هل- این )

 

الف-.............هُوُ؟ هُوَ طالِبٌ.                      ب-.................تِلکَ؟ تِلکَ مَدرَسةٌ.

 

ج- ..........هذِهِ نَملَةٌ؟ لا هذِهِ نَحلَةٌ.                د- ............... اَلطائرةُ؟ الطاءئِرَةُ فَوقَ اَلجبالِ.

 

6) هم خانواده کلمه مورد نظر را در داخل جمله مشخص کنید .

 

                                                                                  

    کَبیرَة               - وَرِضوان ُمِنَ الله اَکبَر.              

 

7)  غلط های موجود در جملات را تصحیح کنید .     الف-  ما هذا؟ هذا طِفلٌ

               

                                                           ب- هذان مسلِمونَ ناجِحونَ

 

8) جملات داده شده را به عربی بنویسید.

 

  این بروانه روی گل است .

 

  دانش آموزان کوشا هستند

 

9) در عبارت زیر اسم و فعل وحرف را مشخص کنید

 

    نَظَرَ سَعیدٌ اِلی اَلرَسمِ  .       اسم:                                         فعل:                   حرف:      

 

 10) با استفاده از کلمات جمله کامل بسازید

 

  اَلمَسجِدُ ؛ اَلله ؛   بَیت.

 

11) کلمه داده شده را در عبارت زیر قرار دهید و تعغیرات لازم را انجام دهید.

 

                هذهِ  تِلمیذةٌ  جالِسَةٌ.

 

    هاتانِ:

 

12) کلمه صحیح را انتخاب کرده ودر جای خالی بنویسید

 الف- ذَهَبَ اَلطُلابُ .............اَلمَسجِدِ . ( اِلی؛  عَلی؛  وَ )

 

ب- هاتان..................عَلی اَلجِدارِ.   (  کِتابانِ ؛ صورَتانِ؛ مِفتاحان  )

 

13) جدول زیررا کامل کنید . 

                            

مفرد

مثنی

جمع

یَوم

 

 

 

 

مسابقَتانِ

 

 

 

 

مُعَلِمونَ

 

 

14) نوع جمع های زیر را مشخص کنید سپس به هم وصل کنید

 

                 صادقون:                     جمع مکسر

                 عالمات:                  جمع مذکر سالم

                  رِجال:                   جمع مونث سالم

 

15با توجه به تصویر پاسخ دهید .

 

 

جمع نمره

شفاهی

کتبی

 

 

 

 

 

 

                                                                 امضاء

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

75/

 

 

 

5/0

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

75/0

 

 

 

 

 

 

 

5/0

نام ونام خانوادگی:                                     بسمه تعالی                                      شماره دانش آموزی

                                           سازمان آموزش و پرورش منطقه فامنین              تاریخ امتحان: 12/3/89

نام پدر:                           سوالات عربی اول راهنمایی آموزشگاه مرحوم ناصری         وقت : 60 دقیقه

                                                             (خرداد 89)                                          کلاس :

قسمت الف- پاسخ درست را علامت بزنید.

 1-کدام گزینه معنی کلمه ( اَخی) می باشد.؟

 


الف- مادرم                             ب-برادرمْ                        

  ج-پدرم                                    د- فرزندم

 

2-جمع کدام کلمه صحیح نمی باشد

 

الف- نبی             اَنْبیا            ب- اَلْحَسَنَةْ            اَلْحَسَنات           

    ج- اَلْتِلْمیذ             اَلتِّلْمیذان            د-عالِمْ           عالِمینْ

 


3-ترجمه درست( اُنْظُرْ اِلی هاتَیْنِ اَلشَّجَرَتَیْنِ ) را علامت بزنید.

 


الف- به این دو درخت نگاه کن                                  ب- به این درختان تگاه کن

 

4-« کتاب کنار کیف است» به عربی می شود        الف-اَلْکِتابُ عَلی اَلْمَحْفِظَةِ

 

                                                                 ب- اَلْکِتابُ جَنبَ الْمَحفِظةِ

5- اسم تصاویرداده شده را به عربی بنویسید.

 

 

 

 

 

   1  ــــــــــــــــــــــــ                     2  ــــــــــــــــــــــــــــــ                         3 ـــــــــــــــــــــــــــــ                 4 ــــــــــــــــــــــــــــ