گروه دینی و عربی

سوالات پیام های آسمانی کلاس اول راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
 

5/2

الف- درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

 

1- انسان ها فقط در زمان خطر و مشکل به خدا نیاز دارند .                                                       ص                      غ

2- مرگ برای انسان های مومن یک نعمت الهی است .                                                             ص                      غ

3- فراموش کردن قنوت  ، نماز را باطل می کند .                                                                       ص                    غ

4- پاداش همه بهشتیان مانند یکدیگر است .                                                                             ص                     غ

5- از نماز ظهر عاشورا می آموزیم که در سخت ترین شرایط هم باید نمازمان را بخوانیم  .                  ص                     غ

 


 

نام و نام خانوادگی : 

                                                              آموزش و پرورش شهرستان فامنین                                         شماره :

نام پدر :                                  سوالات پیام های آسمانی کلاس اول راهنمایی مدرسه محمدی سناج          تاریخ :     /  10 / 89

                                                                                نوبت اول

5/2

الف- درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

 

1- انسان ها فقط در زمان خطر و مشکل به خدا نیاز دارند .                                                       ص                      غ

2- مرگ برای انسان های مومن یک نعمت الهی است .                                                             ص                      غ

3- فراموش کردن قنوت  ، نماز را باطل می کند .                                                                       ص                    غ

4- پاداش همه بهشتیان مانند یکدیگر است .                                                                             ص                     غ

5- از نماز ظهر عاشورا می آموزیم که در سخت ترین شرایط هم باید نمازمان را بخوانیم  .                  ص                     غ

 

 

 

2

ب- پاسخ درست را علامت بزنید .

6- کدام یک از موارد زیر از ارکان نماز نمی باشد.

الف- ذکر                         ب- سجود                                    ج- تکبیرة الاحرام                         د- نیت

 

7- از میان نعمت های زیر کدام نعمت ارزشمند است که باعث برتری انسان بر حیوانات است .

الف- گوش و چشم                 ب- عقل                       ج- ثروت                                د – نماز خواندن

 

8- کدام مورد زیر مربوط به جمله « دانش را فرا بگیرید اگر چه نزد کافران باشد»  است ؟

الف- زندگی همیشگی                ب- علم آموزی برای همه                 ج- علم آموزی از هر کس        د- ثروت واقعی

 

9- فرزندی که به پدر و مادر خوش کمک می کند از چه رشدی برخوردار است ؟

الف- عقلی                  ب- اخلاقی                     ج- جسمی                         د- هیچکدام

 

 

5/1

ج- در جای خالی عبارت مناسب بنویسید.

 

10- زیباترین و کامل ترین سر مشق خداوند  برای راهنمایی  انسان ها .............................است .

11- دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند .......................است؟

 

12- با توجه به سخن پیامبر مراحل علم عبارت است از اول سکوت  دوم ......................................سوم به خاطر سپردن چهارم ........................پنجم انتشار دادن و آموزش به دیگران .

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

13- از قسمت«الف» جمله مناسب را برای قسمت «ب» وصل کنید.

 

                         الف                                                            ب

1- خداوند به انسان توجه دارد:                                   - دارای رشد اخلاقی است

2- نوجوانی که قران می خواند:                                    - نداشتن راهنما در زندگی

3- شکر نعمت پیامبران این است که :                            - چون او را دوست دارد 

4- مانع رسیدن به بهشت است :                                   - از دستوراتش پیروی کنیم

 

ه- پاسخ کامل بنویسید.

14- امام صادق (ع) فرمود مرگ برای مومن مانند .....................که وقتی به مشام او می رسد .............................

 

 

 

 

15- پیامبر در باره کسی که دنبال علم و دانش می فرماید . ای مردم بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش باشد با هر قدمی که بر می دارد ...................................

 

 

 

16- بهترین را شکر گذاری از نعمت  های خداوند چیست ؟

 

 

 

 

17- آیه را معنی کنید . « هُمَ مَعَکُم اَینَما کُنتُم »

 

 

 

18- علم و دانش چه تاثیری در موفقیت ما در کارهایمان دارد ؟

 

 

 

19- امام باقر در باره کسی که نمازش را در اول وقت بخواند چه فرمود

 

 

 

 

20- ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید؟

 

 

 

 

21- عذاب های جهنم را چه کسی به وجود آورده است ؟ توضیح دهید؟

 

 

 

 

22- فرق میان ارکان و غیر ارکان در نماز چیست ؟

 

 

 

23- شکر عملی چیست ؟

 

 

 

 

24- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوندو  فرشتگان  باز هم عدّه ای دچار حوادث می شوند؟

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          موفق باشید