گروه دینی و عربی

سوال عربی دوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

) معنی لغات زیر را بنویسید .

                                                                                                                                                                         

   اَلرَّبیع :                   اَلنّارً :                          غَسَلَ :                    شَرَبَت


 

 

 

 

 

بارم

نام و نام خانوادگی:                                        اداره آموزش و پرورش منطقه فامنین                              کلاس:

 

نام پدر:                                                  مدرسه راهنمائی مرحوم ناصری – دی ماه 90                          شماره :

 

                                                     سوالات درس عربی دوم  راهنمائی (نوبت اول )        وقت : 60دقیقه

تاریخ :...../10/90

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/

 

 

 

75/0

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

25/

 

 

 

25/0

 

 

 

 

5/0

1) معنی لغات زیر را بنویسید .

                                                                                                                                                                         

   اَلرَّبیع :                   اَلنّارً :                          غَسَلَ :                    شَرَبَت :

 

 

2- جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید .

 

ý     الف- اَمس اَنتُما اَخَذتُما اَلرِسالَةَ :

 

ý     ب- هَرَبنا فی ظَلمَةِ اللَیلِ:

 

ý     ج- ثُمَّ وَقَفَت قَلیلاً تَحتَ اَلشَّجَرَة:

 

ý     د- اَمَرَ اَلقاضی بِجَمعِ الحَطَب .

 

3- متن زیر را بخوانید و به سوالات خواسته شده پاسخ دهید :

 

فی یَومٍ مِنَ الاَیّام جاء صَیّادٌ اِلِی اَلغابَةِ ....فَنَظَرَ عَلَی الغزالةِ....فَقا لَ : حَسَناً حَسَناً.....هذا طَعامٌ لَذیذٌ....فَقَصَدَ صَیدَ –

اَلغَزالَةَ، عَلِمَ اَلغُرابُ فَحَمَلَ حِجارَةً مِن سجّیل.

 

ßالف) مَن قَصَدَ صَیدِ الغَزالة؟                  الصیّاد £         اَلغُراب 5

 

ßب) هَل حَمَلَت اَلغَزالَةُ حِجارَةً؟                    نَعَم £                لا £

 

4- در جمله زیر  اسم، فعل ، حرف ، را مشخص کنید  .

                                                                        اِذا جاءَ نَصرُ الله وَ الفَتحُ

 

5- نوع جمع های زیر را بنویسید  .

         

مُرسَلین :                           مَساجِد :                           ظُلُمات :

 

6- مفرد کلمات زیر را بنویسید.

جَنِات :                                           اَیِام :

 

7- برای کلما ت مشخص شده یک هم خانواده بنویسید.

ß- اَلَّذینَ ءامَنوا وَعَمِلوا الصّالِحات  .                       ß - یَرجِعُ اِلینا موسی.

 

8- جمله زیر را به مونث تبدیل کنید .

 

        - هوَ دَخَلَ فی اَلصَّف .

 

9- با توجه به ضمیر های داده شده جمله  را تغییردهید.

الف) اَنتُم تَرَکتُم عِبادةَ الطّاغوت.( اَنتُنَّ)                         ب) هُم ذَهَبوا اِلی المَدرَسَة. (هُنَّ)

 

 

 

 

10- در افعال زیر را به عربی بنویسید.

 

â - رفتند: (دو زن)                                   â - شنیدند : (چند مرد)

 

11- نوع فعل های زیر را مشخص کنید.

ذَهَبتُنَّ:                                                         کَتَبا :

 

12-  شش صیغه غایب  فعل ماضی از ( خَرَجَ) را به ترتبب بنویسید.

 

            مفرد I                        مثنی I                               جمع I

 

مذکرB

 

 

مونثB

 

13- در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف) اَیَّتُها اَلطِّفلَةُ ...................تَرَکتِ یَدَ اُمِّکِ  .                    ب) ..............کَتَبتُما اَلتَمرینات .

 

ج) ...................خَرَجَتا مِنَ البیتِ.                                     د) .................سَمِعنا کَلامَ الحَقَّ.

 

14- در جای خالی فعل مناسب قرار دهید .

 

الف) هِی ......................دَرسَها.( کَتَبَ)          ب) انا  .......................دَرسی.( قَرَأ)

 

 

ج) اَلبِنتانِ.........................فی الغُرفَة. ( جَلَسَ )               د) اَنتُم ......................رَبَّکُم .( شَکَرَ)

 

15- فعل ماضی ؛ جمع مذکر غائب ، از (جعل  ) کدام مورد است ؟

جَعَلوا £               جَعَلنا           £               جَعَلتُم £                       جَعَلتنَّ£

 

16- کدام فعل متکلم وحده می باشد ؟

 جَلَستُ £             جَلَستُما £                جَلَسَ £                      جَلَستَ£

 

 

17- پاسخ زیر را کامل کنید .

              ß - هَل کَسَبتُم اَلَحَسَنات

 

 

                                                                          

                                                                 امضاء

جمع نمره

شفاهی

کتبی