گروه دینی و عربی

سوال قران دوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
 

1-   کلمات زیر را ترجمه

بَیَّنّا  (                                )       جَحیم (                          )               نَجزی  (                            )             فِتنة (                            )

 

 اِذن (                                         اَحسَنَ(                                


 

نام و نام خانوادگی :                                          سازمان آموزش و پرورش شهرستان فامنین                     وقت : 40دقیقه

 

نام پدر :                                                        سوالات قرآن دوم راهنمایی مدرسه راهنمایی ناصری            مورخه :      /    10  /90

 

شماره :                  

 

 

 

5/1

 

1-   کلمات زیر را ترجمه

بَیَّنّا  (                                )       جَحیم (                          )               نَجزی  (                            )             فِتنة (                            )

 

 اِذن (                                          اَحسَنَ(                                 )

 

 

 

 

75/0

 

2- ترجمه ی هر یک از عبارات قرآنی را کامل  کنید.؟

 

رَبُّکُم و ربُّ ءابائکُمُ  الاوَّلینَ                         پروردگار.........و پروردگار..............اولیه ی شما

 

مِنکُم مَن یُریدُالدُّنیا                    بعضی از شما کسانی هستند که .....................دنیا را.

 

75/0

 ۳-ترجمه ی صحیح هر عبارت را علامت بزنید  

فَلیَتَوکّل المومنون                     الف ) پس باید توکل کنند مومنان                            ب) پس توکل کردنند مومنان          

نِعمَ المولی                              الف ) چه خوب یاوری                                             ب) چه خوب سرپرستی است

یُکَفّر عَنه سیّئاتهِ                       الف ) می پوشاند از او بدیهایش را                            ب ) پوشاند از او بدی ها را

 

  

 

1

4-صحیح یا غلط بودن معنی ترکیبات زیررا مشخص کنید

- یَهد قَلبَه : یعنی : دلش هدایت شد                                   ص          غ             

    - یُکَفر عَنه : یعنی  : او کفر می کند  -                           ص          غ  

- معنی آن( بخشش خدااست) می شود : ذلک فضل  الله      ص          غ  

         - اجر کریم : یعنی : پاداشی ارزشمند                        ص          غ

2

5-ترکیب ها ی زیررامعنی کنید 

 

 قرضا حسنا (                                   )                               خالدین فیها (                                                     )

سخر لکم (                                     )                               هم الفائزون (                                                 )

 

4

 

7-آیات و عبارات زیر را ترجمه کنید .

 

الف- انما اموالکم و اولادکم فتنه:

 

 

ب- فیضاعفه و له و وله و اجر کریم:

 

 

ج-  وَاَلرَّسولُ یَدعوکُم لِتُومِنوا بّرَبِّکَم:

 

 

 

د-اِعلَموا اَنَّ اللهَ یُحیی الاَرضَ......:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع نمرات

شفاهی

کتبی

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            موفق باشید- هوشیار