گروه دینی و عربی

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول
نویسنده : ابراهیم هوشیار - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
 

 

نام ونام خانوادگی:                                       بسمه تعالی                                         شماره دانش آموزی

                                                 سازمان آموزش و پرورش شهرستان فامنین                    تاریخ امتحان:......./10/92

نام پدر:                                        سوالات عربی  پایه هفتم آموزشگاه.................                  وقت : 40 دقیقه

                                                                                   نوبت اول

 

 

2

1-ترجمه صحیح را پیدا کرده و در مقابل هر کلمه بنویسید .

 

برنده پنج پنجره مرد برادر خیابان عکس گاو- شش

 

 

 


رَجُل :                                      نافِذَة :                                         فائز:                                      صورة:

 

اَخ :                                        شارِع :                                        بقرَة :                                     خَمسَة :

 

 

 

5

2- سخنان حکیمانه و عبارات زیر را معنا کنید .

الف) العالِمُ بِلا عَملِ ، کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَر .

 

ب) الخَیرُ کثیرٌ  و فاعِلُهُ قَلیلٌ .

 

ج) کَیفَ حالُکَ ؟ اَنا بِحَیرٍ .

 

د) آینَ جَوّالی ؟ فوقَ المِنضدَة .

 

ه) مَن فی الغُرفَةِ ؟ الضُیوف َ.

 

 

 

75/0

3- به سوالات  خواسته شده با یک یا دو  کلمه پاسخ دهید .

الف ) مَن هُوَ مُدیرُ المَدرسة ؟                                                            ب) ما سمُکَ ؟

 

ج) کَم نافِذتانِ فِی الصَّف ؟                                                                

 

 

 

2

4- پاسخ درست را انتحاب کنید .

الف) هذانِ .....................مُرتَفِعانِ .                                     الکُرسیّانِ  :                                    اَلوَردَتانِ :

 

ب) زهراء وَزَینَبُ وَ فاطِمَةُ .................                                صابِرونَ :                                        صابِراتٌ :

 

ج) من ذلِکَ الرَّجُل ؟ ...............أبی .                                   هُوَ :                                              هِیَ :

 

د) الاِنسانُ ...................الاِحسان .                                     عَیش :                                           عَبد :

 

 

 

5/0

5- در جاهای  خالی عدد مناسب قرار دهید.

الف) واحَد اِثنان-   ثَلاثَة -...................-.خمسَة                    ب) ثَمانیَّة   - تِسعَة-  ..............

 

 

 

 

 

75/0

6- نوع جمع های این کلمه ها  را مشخص کنید؟ [ مفاتیح ، طالِبات ، مجاهِدون]

 

جمع مکسر

جمع مونث

جمع مذکر

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

7-با توجه به ترجمه در جای خالی کله عربی مناسب بنویسید.

الف) أَینَ البِنتانِ؟   .........................اَلمَکتَبَة.                                               ب) مِن أَینَ ..............................؟ اَنا مِن ایران.

دو دخترکجا هستند؟  روبروی کتابخانه هستند.                                    تو اهل کجا هستی ؟ من ایرانی هستم

 

 

 

 

5/1

8- پاسخ های درست را علامت بزنید :

الف) کدام کلمه جمع مکسر می باشد ؟

شاکِرات :                           کُنوز :                        نِسیان :                        مَجهولَتانِ :

ب) متضاد کلمه « جالِس » کدام کلمه است ؟

قَریب :                        واقِف :                         غالِیَة :                          قَلیل :

ج) معادل مونث  « اَلبِنت »  می شود .

اَلرَّجُل :                     اَلاَخ :                          اَلنِّساء :                      اَلوَلَد :

د) بعد از عدد « سَبعَة » کدام عدد می باشد .

اِثنان  :                   أَربَعَة :                           ثَمانِیّة :                           عَشَر :

ه) مثنی کلمه   « هذا » می شود؟

هذانِ                                هاتان :                          هولاءِ :                             اُولئِکَ :        

و) « مال چه کسی» به عربی  می شود؟

مَن :                        لِمَن :                       لِماذا :                              کَم :    

 

 

 

 

2

9-با توجه به تصاویر به عربی پاسخ دهید؟                                                  

                                                                                                                       

 هل هُوَ طالِب ؟ ........................                                                                                                               ما هذهِ؟.............................

 

                                                                                                                                  

      

کَم عَددُ الطُّلّابُ فِی الصَّف؟.............................                                                                     أَینَ الطفلَة ؟ ................................

 

موفق باشیدهوشیار