یا رب مکن از لطف پریشان ما را

 

هر چند که هست جرم وعصیان ما را

ذات توغنى بوده ومه محتاجیم

 

محتاج به غیر خود مگردان ما را

اى آنکه توئى سوز جانم آگاه

 

بر درگهت آورده ام از غصه پناه

رسم است که توحفه اى بر دوست برند

 

این تحفه ماست: کوله بارى ز گناه (29)

در دل عطش عشق خدایست ما را          دیوانه وصلیم وجدائیست ما را

هر چند در جهان غریبیم همه                 خود از سر غربت آشنایست ما را

/ 0 نظر / 29 بازدید