سوالات دینی اول راهنمایی درسهای 4و5و6

نام و نام خانوادگی:                              سولات دینی اول راهنمایی ( 3درس دوم) گروه1

 

نام و نام خانوادگی:                           سولات دینی اول راهنمایی ( 3درس دوم) گروه1

 

1- حدیث داده شده را معنی کنید.«اِنَّ اَحبَّ اَلاَعمالِ اِلی اَللهِ عَزَّوَ جلَّ اَلصَّلاة »(5/1)

 

 

- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

 

2- اگر در نماز قنوت را فراموش کنیم نمازمان باطل است.(1)

 

3- اگر در نماز رکوع را اشتباهاً انجام ندهیم نمازمان درست است.(1)

 

- به سولات پاسخ کامل بنویسید

4- ارکان نماز چندتاست؟ آن ها را نام ببرید5/1

 

 

5- با توجه به سخن پیامبر اعظم (ص) شیطان تا چه هنگام از مومنان گریزان است؟(2)

 

 

6- بنا بر فرمایش امام صادق (ع) چه تفاوتی میان مرگ نیکوکاران و بدکاران وجود دارد؟(5/1)

 

 

7- اگر با مردن همه چیز تمام می شد و آخرت نبود چه اشکالی پیش می آمد توضیح دهید. ( 5/1)

 

 

8- فرق بین ارکان و غیر ارکان در نماز چیست؟ (2)

 

 

9- مهمترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید.؟(1)

 

 

10- جدول زیر را کامل کنید.2

ناسپاسی نعمت

شکر نعمت

نعمت خدا

 

 

گوش

 

 

 

پیامبران و امامان

 

 

1-آیه « لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَّنَّکم » یعنی چه؟5/1

 

 

- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

 

2- اگر در نماز تشهد را فراموش کنیم نمازمان صحیح است(1)

 

3- مرگ برای مومن یک نعمت الهی است .(1)

 

- به سولات پاسخ کامل بنویسید

4- واجبات نماز را نام ببرید.(10 مورد)(5/2)

 

 

 

5- امام باقر(ع) در باره نماز اول وقت چه فرموده است؟5/1

 

 

 

6- «دنیا مزرعه آخرت است» یعنی چه؟5/1

 

 

 

7- امام حسین (ع) در باره مرگ چه می فرماید؟(2)

 

 

 

8- شکر عملی چیست؟(1)

 

 

9- چگونه می توان احکام نماز را یاد گرفت؟ (1)

 

 

10- جدول زیر را کامل کنید.(2)

ناسپاسی نعمت

شکر نعمت

نعمت خدا

 

 

 

زبان

 

 

 

دارایی و توانایی مالی

/ 1 نظر / 34 بازدید
مینا افشار

عالی عالی[خنده]