سوالات دینی اول راهنمایی سه درس

نام و نام خانوادگی:                          تست دینی اول سه درس اول گروه2

 

 

نام و نام خانوادگی:                          تست دینی اول سه درس اول گروه 1

1- آیه « قُل رَبِّ زِدنی عِلماً » را ترجمه کنید.(2)

 

 

2- علم و دانش چه تاثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد؟(2)

 

 

3- منظور از کلمه رشد چیست؟(2)

 

 

 

4- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوند و فرشتگان از مردم باز عده ای دچار حوادث می شوند؟(2)

 

 

5- با توجه به سخن پیامبر مراحل کسب علم را به ترتیب بنویسید؟(2)

 

 

 

6-  کدام عبارت مربوط به حدیث زیر می باشد؟( ثروت واقعی- علم آموزی برای هرکس-علم آموزی برای همه)(2)

 

⌂- فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است.

 

 

این کار چه رشدی در او ایجاد کرده است

بااین کار کدام نعمت را شکر می کند

نمونه

 

 

نوجوانی که مرتب ورزش می کند

 

 

 

کسی که به فقیران کمک می کند

 

 

8- کامل کنید. حالا که می دانم خداوند همواره مرا می بیند..........................................

 

 

 

 

 

1-آیه « هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم » را ترجمه کنید.(2)

 

 

 

2- دلیل عقب ماندگی کشورهای مسلمان از پیشرفت علمی در سال های اخیر چیست؟(2)

 

 

 

3- بهترین راه شکر گذاری از نعمت های خداوند چیست؟(2)

 

 

 

4-چرا خداوند مارا می بیند و به ما توجه دارد؟(2)

 

 

 

5- پیامبر اکرم در باره کسی که بدنبال علم و دانش باشد چه فرموده است؟(2)

 

 

 

6-  کدام عبارت مربوط به حدیث زیر می باشد؟( ثروت واقعی- زندگی همیشگی- علم آموزی برای همه)(2)

 

⌂- آنان که اهل علم و دانش هستند حتی بعد از مرگشان هم زنده اند.

 

7- جدول زیر را کامل کنید.(2)

این کار چه رشدی در او ایجاد کرده است

بااین کار کدام نعمت را شکر می کند

نمونه

 

 

نوجوانی که قران می خواند

 

 

 

پزشکی که به دیگران کمک می کند

 

8- کامل کنید. حالا که می دانم خداوند همواره مرا می بیند..............................................

/ 7 نظر / 32 بازدید
علیرضااخوان

بسیارعالی ,اززحمات دبیرمربوطه متشکریم.

مینا افشار

عالی عالی است

مینا افشار

می پسندم

mina afshar

ale ale

مینا افشار

[دلقک]می پسندم

یسنا

عالی بود[قلب]بدردم خورد[تایید]

تارا

بد بود خیلی بد بود [شیطان] بدددددددددددددددد