نمونه سوال پیام های آسمانی

 

 نام  نام خانوادگی :                                 اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنین                   شماره :

 

نام پدر :                                           سوالات پیام های آسمانی آموزشگاه محمد محمدی سناج        تاریخ امتحان: 5/3/90

کلاس اول :                                                            وقت : 50 دقیقه

                                   الف – پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید

1- امام رضا علیه السلام فرمود نماز جماعت به اندازه چند رکعت نماز تنهایی ارزش دارد؟

الف- هزار برابر                   ب- دو هزار برابر             ج- صد برابر                        د- پانصد برابر

 

2- مفهوم آیه « قد اَفلَحَ المومنینَ....اَلَّذینَ هُم لِاَماناتِهِم وَعَهدِهِم راعونَ »  در باره چه ویژگی  مومنان است ؟

الف- داشتن ایمان              ب- بر پا داشتن نماز       ج- وفای به عهد و امانت داری           د- همه موارد

 

3- گام اول برای مقابله با تنبلی کدام مورد زیر است ؟

الف- اولویت بندی وبرنامه ریزی           ب- تلاش وکوشش                ج- سحر خیزی                 د- داشتن هدف

 

4- کدام یک از موارد زیر از پاک کننده ها نمی باشد .

الف-  آتش                       ب-  خورشید                      ج- آب                            د- زمین

 

45- کارهای حرام شبیه کدام حالت چراغ راهنمایی ورانندگی است ؟

الف- چراغ زرد                       ب- چراغ سبز                        ج- چراغ قرمز                 د- هیچکدام  

 

6-کدام مورد از ارکان نماز نمی باشد ؟

الف- سجود                    ب- نیّت                     ج- قیام                         د-  قرائت

 

7-کدام یک موارد زیر از ویژگی های پیامبر  نمی باشد ؟

الف- خستگی ناپذیری             ب- یاری مظلومان                    ج- عزّت نفس             د- فرمانروایی و حکومت

 

                                         ب- درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید

7- رشد عقل می تواند به رشد اخلاقی نیز کمک کند .        درست                      نادرست

8- انسان فقط در زمان مشکل به خداوند نیاز دارد .          درست                       نادرست

9- مرگ برای انسان مومن یک نعمت الهی است  .          درست                      نادرست

                                          ج- در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید

10- رسول گرامی اسلام (صلی علیه و آله ) می فرماید

« ........................بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از ...................است .

 

11- دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند .............................است .

 

12- پیامبر می فرماید ؟ « فرشتگان به خانه ای که در آن ....................وجود داشته باشد وارد نمی شوند .

 

13- امام صادق (علیه السلام ) در باره شکر عملی می فرماید:

 

« شکر نعمت آن است  که از آن چه خداوند ......................................دوری کنی.

 

14– از گروه «ب» عبارات مناسب را به گروه «الف» وصل کنید

           الف-                                                        ب-

    نوجوانی که قران می خواند                              انسان

                     مرگ برای کافران                                      علآموزی برای همه

           پیچیده ترین دستگاه  خلقت                  دوری از حرام

                 واجب بودن فراگیری دانش                 دارای رشد اخلاقی

                                                          درد ناک تر از نیش عقرب

              

                 &nbsp

/ 2 نظر / 129 بازدید
صادق رمضانی

سلام خسته نباشید خوب بود

تربیت بدنی مدارس

سلام همکار عزیز من تنها دو ساعت پیام دارم و از نمونه سوال شما استفاده کردم خوشحال می شوم به ما هم سری بزنید