نمونه سوال مستمر پیام های آسمانی

                                                               بسمه تعالی

آزمون ارزشیابی مستمر       درس پیام های آسمانی  پایه اول راهنمایی  مدرسه حضرت خدیجه کبری (س)         نام و نام خانوادگی:                                                   شعبه :          مدت امتحان : 45

1-آیه زیر را ترجمه کنید .1

 هو معکم این ما کنتم             .......................................................................  

2- امام سجاد (ع) : از دروغ بپرهیزید ، کوچک باشد یا بزرگ ، شوخی باشد یا جدی .نشان دهنده ی رشد ......................... است 5/

3- گزینه مناسب را انتخاب کنید .1

از میان نعمت های بیشماری که خداوند به انسان داده کدام نعمت موجب برتری انسان بر حیوانات است .

الف ) گوش                 ب) چشم                         ج) عقل                          د) اخلاق

 محافظان ویژه ای که خداوند برای محافظت از ما قرار داده چه کسانی هستند ؟

الف) فرشتگان           ب) امامان                        ج) پیامبران                    د) شیاطین

4- شماره هر حدیث را مقابل عبارت مربوط به ان بنویسید .1

1-فراگیری دانش به هر مسلمانی واجب است .

2- دانش را فراگیرید اگر چه نزد کافران باشد .

3- علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر .

4- در برابر کسی که علم از او می آموزید فروتن باشید .

ثروت واقعی........

تواضع نسبت به معلم.......

علم آموزی برای همه.......

علم آموزی از هر کس.......

5- علم و دانش چه تاثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد ؟1

 

6- مراحل کسب دانش را با استفاده از حدیث ارزشمند پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید .1

7- نوع رشدهای زیر را مشخص کنید .1

دندان دراوردن کودک . ..................................                   توانایی خواندن و نوشتن . ..............................

حقوق دیگران را رعایت کردن . ...........................               کسی که به فقیران کمک می کند . ......................

8- منظور از کلمه رشد چیست ؟ 5/

 

9- به نظر شما رشد جسمی ما چگونه می تواند به رشد عقلی ما کمک کند ؟ 1

 

۱۰- چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد؟ 5/

 

۱۱- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوند و فرشتگان از مردم باز هم عده ای دچار حوادث مختلف می شوند ؟1/5

/ 2 نظر / 48 بازدید
باران

خيلي خوب بود[لبخند]

توحید ایرانی

خیلی عالی است کاش نرم افزار دینی و عربی را هم در این سایت قرار میدادیند و ما می توانستیم ان را دریافت کنیم.