اعجاز در قران

الف) تناسب کلمات با مصداق‌های آن
1. کلمه‌ی یوم (روز) به صورت مفرد 365 مرتبه (دقیقاً به تعداد روزهای سال) و به صورت مثنی و جمع 30 مرتبه (به تعداد روزهای ماه)
2. کلمه‌ی شهر به معنای (ماه) در کل قرآن 12 مرتبه (به تعداد ماه‌های سال)
3. کلمه‌ی امام به صورت مفرد و جمع 12 مرتبه
ب) تساوی در کلمات متضاد
1. دنیا و آخرت 115 مرتبه
2. شیطان و ملائکه 68 مرتبه
3. حیات و موت 145 مرتبه
4. سیئات (گناهان) و صالحات (کارهای نیک) 167 مرتبه
5. کفر و ایمان 25 مرتبه
6. نفع و فساد 50 مرتبه
7. صیف (تابستان) و شتا (زمستان) 1 مرتبه

/ 1 نظر / 38 بازدید
مهناز

خیلی بد بود.